Koolilinn Võru mälestustes

Foto: Ernst Hallopi akvarell Krümmeri koolihoonest Võrus (Fr. Sterni lito põhjal), 1965.

Hästi teatakse Võrus asunud, tuntud koolimehe Johannes Käisi juhitud õpetajate seminari (1921–1930) ja kooliga seotud harjutuskooli. Kuid juba palju aastaid varem (1832–1866) oli Võru üks Liivimaa tähtsamaid hariduskeskusi. Nüüd saab selle kohta lugeda  Loomingu Raamatukogus ilmunud tollase Heinrich Krümmeri erakooli õpetaja Heinrich Eisenschmidti mälestusteraamatust „Mälestusi Krümmeri õppeasutusest Võrus“ (saksa keelest tõlkinud Ene Kuus).

Õhuke, ent sisutihe raamat annab huvitava ülevaate 180 aasta taguse Võru elust ja õpetajaametist. Hoolimata kõigest tuleb tõdeda, et õpilased on ühesugused igal ajal. Endisaegse koolmeistri 1860. aastal avaldatud huvitavad tähelepanekud ja asjalikud nõuanded sobivad lugemiseks ka tänapäeva pedagoogile. Raamat on müügil ka muuseumis.

https://dspace.ut.ee/items/5be8a77c-c06a-4d89-8521-94f00574e238

Ruutkoodid aitavad näitust kuulata

Alates 2024.a. veebruarist on Vana-Võromaa Kultuurikoja muuseumisaalis külastajaid vastu võtmas audiogiid. Võrumaa ajalooga tutvumisel annavad lisateavet inglise-, eesti- ja võrokeelsele audiole suunavad ruutkoodid. Kuulamiseks tuleb külastajal kasutada isiklikku internetiühenduse ja koodi skaneerimisrakendusega mobiiltelefoni.

Esialgu rõõmustavad Võrumaa ajaloo huvilisi 33 lugu, mis hõlmab vaid osa näituse teemadest. Kuulda saab eksponeeritud esemete päritolust, kohati jutustame Võrumaa ajalootaustast ka laiemalt. Ootame näitust kuulama.

 

Tark jalutuskäik

Euroopa arheoloogiapäevade raames toimus Võrus  „Tark jalutuskäik“. Algas see muuseumis arheoloogiliste leidude vaatamisega ja jätkus jalutuskäiguga Tamula kiviaja asulakohale Roosisaarel. Pere noorematel oli võimalik kogeda ise arheoloogiks olemist otsimismängus „Mängime arheoloogilisi väljakaevamisi.“

           

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda