Siin on turvaline

Vana-Võrumaa Muuseumid on liitunud Head tahte kokkuleppega (märgis Siin on Turvaline) mis kinnitab, et täidame kõiki Terviseameti poolt ettenähtud juhiseid Covid-19 leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

Vana-Võromaa Muusõumi omma osalise Hää tahtmise kokkolepmisen (märgis Siin on Turvaline) miä tunnistas, et mi man om julgõ olla nii küläliisil ku pererahval.

The Museums of Vana-Võrumaa have joined the Goodwill Agreement, which confirms that we comply with all the instructions prescribed by Estonian Health Board for preventing the spread of Covid-19. The aim is to ensure the safety of both visitors and staff.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruume tuulutatakse nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Tark jalutuskäik

Euroopa arheoloogiapäevade raames toimus Võrus 18. juunil „Tark jalutuskäik“. Algas see muuseumis arheoloogiliste leidude vaatamisega ja jätkus jalutuskäiguga Tamula kiviaja asulakohale Roosisaarel. Pere noorematel oli võimalik kogeda ise arheoloogiks olemist otsimismängus „Mängime arheoloogilisi väljakaevamisi.“

Vaata ka

Siin on turvaline
Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda

Vaata ka: