Killuke Võrumaa kultuurilugu muuseumihoone seinal

2013.a. suvel, innustatuna Katariina allee valmimisest, tekkis plaan värskendada muuseumihoone halle seinu ja köita möödujate tähelepanu.

Kavanditest valisime Tartu maalikunstnik Margus Loki töö. Kümme päeva (03.-13.07) maalisid Lokk ja noor kunstnik Olivia Parmasto pisikest osa Vana- Võrumaa kultuuriloost. Margus Lokk on teinud varem mitmeid seinamaale USAs, Tartus, Tallinnas ja nüüd ka Võrus. Olivia Parmastole oli see esimene suure seinamaali kogemus. Augustis jätkusid tööd Kreutzwaldi tänava poolsel seinal. Lisaks Olivia Parmastole tuli appi ka ka võrulane Tanel Tolsting.

Seinal on kujutatud Johann Hurda kirjutatud „Wastne Wõro keeli ABD raamat“ (välja antud 1885.a. Tartus), Tarto maa rahva Näddali-Leht, Jakob Hurt, Kuperjanov, Jaan Vahtra, Kai Leete, Eduard Pütsep, lõõts, orel, Võrumaa kihelkondade kaart, suitsusaun, kuusemets, kaheksakand – kõik kujutatu on seotud Vana-Võrumaaga.

Seinamaali tegemist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Võru Spordikeskuse SA.

Tulge vaatama – oma silm on kuningas!

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda