Laupäeval, 3.veebruaril kell 12 Vana-Võromaa kultuurikoja galeriis avatud näitus „Meie“ on väike osa 2023. aasta suvel Riias toimunud Läti üldlaulu- ja tantsupeo ajaks loodud väljapanekust, mis andis ülevaate Läti käsitöömeistrite – kudujate, keraamikute, seppade, ehtekunstnike, nahakunstnike, puidutöötlejate ja punujate viimaste aastate loomingust. Väljapanek kinnitab taas, et käsitööl on tähtis osa rahvuslikus identiteedis ja tänapäeva käsitöömeistrite pärandile toetuv looming on rõõmuga kantav ja kasutatav.

Näitusel „Meie“ Riias osales ligikaudu 1300 autorit 3500 teosega, mis valiti välja 129 rahvakunstikollektiivi tööde, samuti individuaalselt tegutsevate meistrite, käsitööliste ja disainerite loomingu hulgast. Siiski ei olnud rahvakunsti rikkuse ja mitmekesisuse näitamine näituse ainus eesmärk. Väljapanekut täiendasid praktiline teave ja juhised, videomaterjalid käsitööoskuste ja meistrite kohta. Näituse raames toimusid ka meistriklassid.

Näitus oli avatud ainult kuu aega, kuid seda jõudis külastada 15 000 inimest. Väljapanek kinnitas taas, et käsitööl on rahvuslikus identiteedis tähtis osa. Rahvakultuuripärand ei ole pelgalt muuseumides talletatu. See on ka praegusaja meistrite katkematu loovtegevus. Nende loodud esemed leiavad koha tänapäeva olmes ja sisustuses.

Näituse kunstiline kontseptsioon („Allikas, kool, kunstnikud, töö“) põhineb ideel tutvustada rahvakunstimeistrite inspiratsiooniallikaid – arheoloogilist ja etnograafilist pärandit – ning mitmesuguseid käsitöö õppimise võimalusi, samuti käsitööühendusi ja nende liikmete loomingulist tegevust viimase viie aasta jooksul (2018–2023).

ALLIKAS. Ühised traditsioonid, kombed ja oskused on aidanud meil saada rahvaks, alates eelajaloost kuni ajani, mil maailma veel ei mõjutanud globaliseerumislaine. Selge allikas, millest ammutame motivatsiooni ja inspiratsiooni tänaseni, on näited etnograafilisest ja arheoloogilisest pärandist Läti muuseumide kogudes.

KOOL. Kus õpitakse rahvuslikke käsitöötraditsioone ja omandatakse käsitöötehnikaid? Kas rahvakunsti rakenduskoolides, käsitöö- ja disainikoolides, põlvest põlve? Kust ja mida on praegused kudujad, keraamikud, sepad, ehtekunstnikud, nahakunstnikud, puidutöötlejad, punujad ja kudujad õppinud? Just haridus, traditsioonide edasiandmine ja traditsiooniliste käsitööoskuste omandamine koolis ja kodus, on sild vanast uude, antiigist tänapäeva, on vana ja tänapäevase kokkupuutepunkt.

ESITAJAD. Näitusel on esindatud loojad, kes on meile rahvakunstitraditsioonide ja käsitööoskuste alleshoidmisel eeskujuks: käsitööstuudiod ja eraühendused, rahvakunstimeistrid, käsitöölised ja kunstnikud-disainerid.

TÖÖ. Meie traditsioonilised käsitöövaldkonnad ja mustrid teevad meid maailmas ainulaadseks. On muidugi käsitöövaldkondi ja ornamente, mis ei ole tuttavad ainult Lätis, vaid ka Jaapanis, Peruus, Marokos ja Argentinas. Aga selle kõrval on ka töid, mis on meile eriti lähedased: neid nähes tunneme soojust ja äratundmisrõõmu nagu vaadates Läti pilvi, taevast, niite, mägesid, jõgesid, järvi või mereäärt.

Näituse meeskond, kunstiline kontseptsioon ja teostus: Mārtiņš Heimrāts, Baiba Vaivare, Juris Leitāns ja Dace Pudāne.

Näitust korraldab Vana-Võromaa Kultuurikoda koostöös Läti Rahvuskultuuri Keskusega.

Toetab Eesti Kultuurkapital.

Jana Huul, galerist

 


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Uudiste arhiiv

  Vaata ka

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid

  Videotutvustused

  Vana-Võromaa Kultuurikoda