Võrumaa Muuseumi tasuliste teenuste hinnakiri alates 9. jaanuar 2014

1. Pääsmed ja ekskursioonide juhtimise tasud

 • Õpilased ja üliõpilased
 • Täiskasvanud
 • Pensionärid
 • Perepilet (vanemad kooliealiste lastega)
 • Muuseumi külastus
 • 1.00
 • 2.00
 • 1.00
 • 4.00
 • Ekskursiooni juhtimine – grupp
 • 5.00
 • 5.00
 • 5.00

1.2 Külastajate teenindamisel väljaspool muuseumi lahtioleku aega või väljaspool tööaega lisandub piletitasule lisatasu 5.00€ grupi kohta.

1.3 Muuseumilt tellitud ekskursiooni juhtimine väljaspool muuseumi 7.00€ tund.

2. Tasuta külastavad muuseume
                  – puudega kuni 16-aastased lapsed ja nende saatjad;
– sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning nende saatjad;

– kaheksa- aastased ja nooremad lapsed
– vormis ajateenijad,
– muuseumitöötajad vastava tõendi ettenäitamisel, muuseumiühingu liikmed,
– ICOMOSi ja ICOMi liikmed pileti ettenäitamisel,’
– turismifirmade reisisaatja, õpilasgrupi saatja,
– tegevajakirjanikud pressikaardi ettenäitamisel,
– represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikud.
Märkus: ajateenijad kollektiivse külastuse puhul õpilase piletiga.

3. Piletivabad päevad
– rahvusvaheline giidide päev 21. veebruar
– rahvusvaheline muuseumipäev 18. mai

4. Muuseumide pedagoogilised programmid ja muuseumides toimuvad töötoad ja üritused
                  – ajaloo- ja kodulootunnid kooliõpilastele 1.-€

– tegevustoad 2.-€

– tegevuspäevad, kontserdid, etendused, vastuvõtud jm. üritused – hinnad kehtestatakse igal konkreetsel juhul eraldi

5. Ruumide kasutamine
– õpilasüritused tasuta
– muud üritused (koos tehniliste vahenditega) 8.-€/tund
– köögi kasutamise tasu kokkuleppel

6. Toimingud museaalidega
– museaalide ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade kohapeal kasutamiseks andmine :

kuni 5 museaali  1.-€

kuni 10 museaali 2.-€

üle 10 museaali  3.-€

– museaali ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtustega asjade digitaalse kujutise või foto kasutamine:

ajakirjanduses, turismiväljaandes, trükises – 6.- € museaal

teadus- või pedagoogilises väljaandes 3.-€ museaal

toote pakendil, kaanekujunduses, reklaamis – 35.- € museaal

– paljundustööd:

valguskoopia, väljatrükk A4 – 0.10 €/lk
skanneerimine, salvestamine, edastamine 0.70 €/museaal
värviline koopia või väljatrükk laserprinteril 1.60 €/lk

 

Märkus: museaali kujutise kasutamisel trükises peab olema viidatud museaali päritolule

– museaali ja museaali digitaalse kujutise riigimuuseumile või riigi sihtasutuse muuseumile kasutamiseks andmine on tasuta

– kõik museaalide deponeerimise ja muul viisil kasutamise tingimused sätestab muuseumi peavarahoidja lepingu alusel, tuginedes fonditöö eeskirjadele ja tasu määratakse

igal konkreetsel juhul eraldi.

7. Filmimine ja fotografeerimine muuseumi territooriumil
– fotopilet 1.- (annab loa pildistada muuseumi ekspositsioonis ilma välklambita oma tarbeks)
– fotopilet 5.- ( pildistamine üritustel välklambi kasutamisega )
– fotografeerimine ja filmimine tiražeerimise eesmärgil määratakse igal konkreetsel juhul eraldi

HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU.

Vaata ka: