Põnev tekstiilinäitus kutsub vaatama

12 juuli, 2021

Vana-Võromaa Kultuurikoda esitleb Marilyn Piirsalu ja Kadi Pajupuu tekstiilinäitust “Mõteeria”.

Väljapanek kujutab kolme teematsooni jaotatud mõtteid, kus tekstiilidele omane sünniloogika ja koospüsimise kord toetab teoste sisulisi püüdlusi: kuidas vaatajat kõnetada, äratada kaaskogemishetki ja äratundmisi.

(veel …)


Linnaarheoloogia päev tutvustab kiviaja asulakohta Roosisaarel

27 mai, 2021

18.–21. juunini toimuvad järjekordsed Euroopa arheoloogiapäevad, mille fookuses on seekord linnaarheoloogia. Päevade raames toimub Võrus 18. juunil „Tark jalutuskäik“, mis viib Tamula kiviaja asulakohale Roosisaarel. Jalutuskäigul saavad osalejad teada, mida huvitavat on peitnud endas siinne maapõu enne Võru linna rajamist 1784. aastal.

Kogunemine on reedel, 18. juunil  kell 11 Vana-Võromaa kultuurikojas, kus esmalt vaatame üle muuseumis olevad arheoloogilised leiud.

Pere noorematel on võimalik osaleda otsimismängus „Mängime arheoloogilisi väljakaevamisi“, mille käigus saab kogeda arheoloogiks olemist. Selleks on tarvis teada, millised reeglid kehtivad kaitsealusel mälestisel, kes ja kuidas seal kaevata tohib ning mida juhuslikult leitud vanade esemetega tegema peaks. Mäng toimub Tamula rannas, asulakoha vastaskaldal.

Samasugused jalutuskäigud toimuvad 18.–20. juunil paljudes Eesti vanades linnades https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/euroopa-arheoloogiapaevad-2021

 

 


Kas väel on väge?

12 mai, 2021

Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim 

Esimene peatuspaik „Vägi“ Vana-Võromaa Kultuurikojas 15.05. – 04.07.2021

„Väe“ näituse juhatab sisse kuraatorite Jana Huule, Marje Taska ja Reet Varblase visualiseeritud väekontseptsioon: mõtteliselt laetud hõbedane objekt tekstiga “Sanctus praesens“ ning Kütioru pühapaigas Tammetsõõris kuu loomise aegu varahommikul filmitud teatepulga pühitsemise rituaal. Tehnika ja teaduse areng ei ole ainult aidanud kaasa heaolu ühiskonna loomisele, vaid oma hoolimatusega toonud kaasa ka ökoloogilise kriisi. Ürgne loodus ja esivanemate tarkus tuletavad meelde väe allikat.

Näitusel osalevad kunstnikud Anna Hints, Peeter Laurits, Ivo Lill, Elo Liiv, Raul Meel, Len Murusalu, Terje Ojaver, Villu Plink ja Silja Saarepuu, Uku Sepsivart ning Sanne Sihm (Rootsi).

Peeter Laurits on näinud väge inimesest suuremana, kõiksuse ja igaviku vaatenurgast („Gordioni sõlm”). Ivo Lille värviline klaasist objekt „Murdvalgus” toimib valguse ja sellest tuleneva väe sümbolina. Anna Hintsi heliinstallatsioon „Kõnelused surnud vanaemaga. Unenägu nr 26122020“ ja rootsi kunstniku Sanne Sihmi hiiglasuured näod kõnelevad esivanemate väest. Nendega haakub Terje Ojaveri skulptuur „Ühe jalaga kündja“ vana naise sitkuse väe kehastusena. Uku Sepsivart ning Elo Liiv mõtisklevad inimese jälje tähenduse üle maailmas: Sepsivart parajalt absurdivõtmes, Liiv inimkonna väe kadumise ja looduse vastuhakuna. Len Murusalu on tõlgendanud väge („Otsides Kuldajastut“) distantseeritumalt silmapiiri vaatlejana, kes otsib oma hetke – sanctus praesens’it. Villu Plingi ja Silja Saarepuu videoteoste paarik („Daami portree“ ja „Härra portree“) on näide peaaegu nähtamatute, näiliselt tühiste tegurite väest. Väljapaneku lõppakordiks on Raul Meeli „Armuloitsud“, armastuse väe manifestatsioon.

Näituse kuraatorid Jana Huul, Marje Taska ja Reet Varblane, koordinaator Stella Mõttus, kujundaja Villu Plink.

Näituse teostavad Indrek Kits ja Lauri Kütt.

Teatepulga teine peatuspaik „Vaim“ on järgmise aasta kevadel Tartu Ülikooli muuseumis ja kolmas „Võim” 2023. aastal Tallinnas Kadrioru pargis. „Väe“ kunstnikud annavad oma teatepulga üle „Vaimu“ kunstnikele ja need omakorda „Võimu“ omadele. Näituse triloogia eesmärk on ühendada võim vaimu abil väega ja leida ka võimukoldes väepaik.

 

Täname: Eesti Kultuurkapital, KUMU, Külalistemaja Taevas, Irene Lill, Ilmar Taska, Indrek Vainu, Tanel Asmer, Indrek Kits, Lauri Kütt, Ago Paabusk, Tiina Mõttus, Andri Ksenofontov, Mirjam McFatrick-Ksenofontov, Toomas Übner.

 

 

 

 

 

 

 


Kevad kutsub õue!

27 aprill, 2021

Vana-Võromaa Kultuurikoda ootab külla lasteaia- ja kooligruppe. Selleks et nautida kena kevadet ja hoida tervist, oleme lasteaia- ja koolilastele kokku pannud kaks õues peetavat muuseumitundi.

Muuseumitunnis „Mis ilm on?“ räägime ööpäevarütmist, aja kulgemisest ning aastaaegadest, mis erinevad õhutemperatuuri, sademete hulga ja muude ilmaolude poolest. Hetke ilma vaatleme Kreutzwaldi pargis. Nähtu ja kogetu maalime paberile, võttes nagu päris kunstnikud abiks molberti.

Muuseumitunni „Õue mängima!“ pealkiri ütleb juba ise, et põhirõhk tunnis on lustimisel. Tuleme kokku selleks, et tutvustada ja õpetada lastele vanemate ja vanavanemate mänge, samuti püüame koos välja selgitada praegusaja popimad mängud.

Kooliõpilastele pakume veel ülevaadet Võru kui koolilinna ajaloost linnatuuril „Koolilinn Võru“.

Sel aastal  on tähtpäev nii muuseumi majas asunud Krümmeri koolil kui ka Võru Õpetajate Seminaril. Kooliõpilastele mõeldud tunni  käigus teeme väikese linnatuuri ja tutvume hoonetega, kus on tegutsenud kool. Tund lõpeb mänguga, kus kuuldud teadmistest ka kohe kasu on.

Muuseumitunnid kestavad 1,5 tundi. Broneerimiseks võta ühendust airi.ryytli@wi.ee või telefonil 5804 6692.

 


Kultuurikoja akendel saab näha Valgevene protestikunsti

6 aprill, 2021

Vana-Võromaa Kultuurikoda toob koostöös Telliskivi Loomelinnaku galeriiga oma akendele Julia Rebase ning Diana Olesjuki korraldatud pop-up näituse “Valgevene. Protest. Kunst”.

Kaasaegse valgevene protestikunsti näituse idee sündis vajadusest juhtida tähelepanu Valgevene protestide rahumeelsele iseloomule ja sellele vastanduvale võimude poolsele vägivallale ning otsida solidaarsust Eestis elavate inimeste seas. Väljapanek koosneb nelja valgevene illustraatori Olga Balai (Rumadelima), Sykhodz, Ekaterina Zagarodniaya (Cactuss.art) ja Iryna Žydkova (Allkimiya) 11 protestikunsti teosest. Kõik tööd on näituse jaoks annetatud kunstnike poolt solidaarsuse märgiks.

Eelnevalt on näitus üleval olnud Telliskivi Loomelinnaku ning Aparaaditehase õuealadel.

Näitusega saab tutvuda  Vana-Võromaa Kultuurikoja (Katariina allee 11) akendel kuni 2. maini.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo:

Stella Mõttus

Vana-Võromaa Kultuurikoja galerist

+372 55 999 609

stella.mottus@wi.ee


Võru Õpetajate Seminar 100

26 märts, 2021

Tänavu märtsis  möödus 100 aastat päevast, mil asutati Võru Õpetajate Seminar. Tuntud koolimehe Johannes Käisi juhtimisel tegutses õppeasutus aastatel 1921–1930 praeguse Võru Gümnaasiumi hoones. Oma koolimaja nimetas seminaripere tol ajal Valgeks majaks. Võru Õpetajate Seminar ei olnud tähtis mitte ainult Võrumaal, vaid laiemaltki. Seminaris sai väljaõppe 162 algkooliõpetajat, kes asusid tööle Eest eri maakondadesse.

  1. märtsil 1921 korraldati Võrus seminari avamise puhul aktus. Seda päeva pidas seminar oma sünnipäevaks. Juubeliaastat sobivad ära märkima seminari abijuhataja, saksa keele ja usuõpetuse õpetaja, hilisema tunnustatud poola kirjanduse eestindaja Liidia Skomorovska (1897–1991) mälestuskillud Võru seminarist:

„Võib küll ütelda, et Võru seminari – Valge Maja – ümber oli koondatud õpilaste elu töös, rõõmus ja mures, ega tulnud küll mitte just paljudele meelde otsida lõbustust väljastpoolt kooli…

Rõõmustav ja armas oli ka õpilaste omaalgatus mitmeis asjus. – Mäletan, kuidas üks III või IV klass pöördus kord minu poole palvega, et selgitaksin neile kõiksugu seltskondlikke kombeid ja räägiksin neile seltskondlikust viisakusest. Sellega oli juba loodud kontakt. Käisime koos mitu õhtut, vabalt vesteldes ja arutades neid „maailmaasju“./…/ Isegi saksa keele tunnid olid algkoolis huvitavad. Laulsime, mängisime ja vestlesime nii palju, kui seda lubas meie väike sõnavara. Kord esinesime IV õppeaasta klassiõhtul isegi väikese saksakeelse jõulunäidendiga. See õnnestus nii, et kordasime seda isegi suurel jõulupeol. Seda vaatas ka päält Võru saksa kooli juhataja, kes etenduse lõppedes avaldas kiitust, lisades küsimuse: „Eks ole, need lapsed, kes sääl välja astusid, on juba kodus õppinud saksa keelt, seda on tunda nende korralikust hääldamisest?“ Tegelikult aga olid lapsed alles III klassis hakanud saksa keelt õppima (pr A. Budkovsky juures). Algusest pääle oli pandud rõhku hääle hääldamisele ja huvitavale, lastekohasele õpetamisele, mistõttu edusammud olid võrdlemisi väikese vaevaga laste poolt otse silmatorkavad. Õpilastest on mulle meele jäänud alaliselt rõõmsad, säravad silmad.“ (Võru õpetajateseminar, 1936, 167–168)

Aastatel 1921–1930 Võrus tegutsenud seminari tähtsust Võru linnale meenutame muuseumis selleks puhuks valmiva näitusega, mida saab vaadata, kui muusuemid on külastajatele taas avatud.


Tartlased saavad tutvuda Kagu-Eesti keraamikute loominguga

25 veebruar, 2021

  27.veebruaril avatakse Tartu Kunstimajas võrulaste poolt hea vastuvõtu leidnud Eesti kagunurgas tegutsevate keraamikute ühisnäitus “Rutiin või rituaal”.

Käsitöökeraamika – mõnus ja intiimne, muudab igapäevase koduse rutiini justkui meeliköitvaks rituaaliks. Söömine-joomine on igapäevased tegevused ning iga päev kasutatavad nõud peavad olema käepärased ja nauditavad. Mõtestatud, meile tähtsad ja meie nägu. Samuti on keraamiku tööprotsessis koht nii rutiinil kui rituaalil. Loomisrõõm on disaini lahutamatu osa.

Vähem oluline pole ka see kultuuriruum, kust keraamika on välja kasvanud ja millist visuaalset lugu tarbeesemed meile jutustavad. Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakonna emeriitprofessor Leo Rohlin on öelnud: „Hea tarbevorm, olgu selleks siis tarbenõu või vaas väärib samasugust lugupidamist nagu vabakunsti piirimail hõljuv taies. Seninähtu põhjal on just Kagu-Eesti keraamikud suutnud mitte ainult järgida, vaid ka uuendada ning isikupärastada sealset saviesemete valmistamise traditsiooni ning säilitada savi kui materjali võlu.“

Projekti  autor Jana Huul esitles näitust “Rutiin või rituaal?” esimest korda 20.11.2019-12.01.2020 Vana-Võromaa Kultuurikojas.

Kagu-Eesti aktiivsete savimeistrite tarbenõude ülevaatlikul näitusel osalevad: Helemall Maask, Signe Krigul, Meelis Krigul, Krista Nagel, Aivar Rumvolt, Karmen Kevvai ja Urve Konksi.  Näha saab ka projekti käigus valminud Lauri Nageli videofilmi, mis tutvustab näitusel osalevaid meistreid oma harilikus töökeskonnas.

Kuraatorid: Stella Mõttus, Urve Konksi, Jane Ansmann

Näituse mentor: Leo Rohlin

Film: Lauri Nagel

Graafiline disain: Anette Konksi

Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Eesti Klaasikunstnike Ühendus

 


Kunstnik, kes maalib saviga

25 jaanuar, 2021

Savi kui iidset ja põnevat materjali tutvustab alates jaanuarist kultuurikojas Jaanika Bahvali savimaalide näitus. Kunstniku harmoonilised ja huvitava tekstuuriga teosed kõnelevad vaatlejaga õrnalt sosistades ning pakuvad maaema põuest sündinuna tasakaalustavat ja rahu loovat energiat.

Jaanika Bahval ise tutvustab oma tegemisi alljärgnevalt: „Olen kunstnik, kes maalib saviga.

Savi jõudis mu ellu juba palju aastaid tagasi, kui sain savimaja omanikuks. Maalikunstiga hakkasin tegelema 2018. aastal. Püüdes leida oma stiili ja väljendusviisi, hakkasin proovima saviga maalimist. Savimaalid on savi valamise kunst, kus erinevad savid ja pigmendid reageerivad omavahel, luues abstraktse väljenduse.

Savi on iidne ja väga põnev materjal. Sellest saab vormida lõputult asju, alustades kohvitassist ning lõpetades suurte majadega. Seda võib nii nahale määrida kui ka sisse süüa. Samuti on võimalik sellega kauneid maale luua. Oma töödes kasutan Saviukumaja segusid ja värve.

Savi on minu jaoks nagu hingav elusolend. Savi kutsutakse ka maa nahaks, sest kõik, mis läheb savist läbi, saab uueks ja puhtaks. On savisid, milles olevat säilinud lausa algne loomisenergia, puhas informatsioon elu loomisest. Savi on info säilitaja ja salvestavate omadustega, seepärast püüan oma maale luua heas tundes ja kohalolus.“

Rohkem infot leiab ja Jaanika Bahvali teiste töödega saab tutvuda Instagramis ja Facebookis:

www.instagram.com/savimaalid

www.facebook.com/savimaalid

Näitus ootab vaatajaid Vana-Võromaa Kultuurikojas kuni 14. märtsini.


“Mööbel tuli külla”

25 jaanuar, 2021

Läbi haruldaste mööbliesemete jutustab näitus “Mööbel tuli külla” kohaliku talumööbli kujunemisloost Euroopa suurstiilide taustal. Restauraatorite Enn Tedre ja Pille Suurna käe alt läbi käinud mööbliesemed visandavad kujukalt eeskujusid, mis sageli pärinesid just mõisast ja kohalikust kirikuruumist.

Eesti taluarhitektuuri uurija Karl Tihase on öelnud, et kuigi talurahvas ei saavutanud erilist arengut interjööris, ei saa sama väita mööbli kohta. Kõik, mis mõisates ja sakste kodudes silma rõõmustasid – toolid, sohvad, kirjutuslauad – jõudsid aja jooksul ka jõukamatesse taludesse. Enne vabrikumööbli laialdast kasutuselevõttu meisterdasid talumehed oma mööbli ise või lasid need teha küla vilunuimal puutöömehel, kes seadis eeskujuks tolleaegse mõisa- ja linnamööbli. Nii jõudsid tuntud kunstistiilide mõjutused ka talutarre.

Näituse on koostanud Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Liis Serk ning mööblirestauraatorid Enn Tedre ja Pille Suurna, kelle kogust eksponeeritud mööbliesemed pärinevad.

Esmalt Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi veskisse loodud näitus (2018) on olnud väljas veel Harjumaa Muuseumis (2019), Eesti Vabaõhumuuseumis (2019) ning Alatskivi lossi palvelas (2020).

Vana-Võromaa kultuurikoja galeriisse jääb näitus 14.märtsini

 


Koolivaheajal muuseumis

30 detsember, 2020

Lapsed, kas te teate juba,

kes teeb nõnda palju tööd,

et ei puhka päeval ööl?

 

See Uno Leiese luuletus juhatab väikese vaataja muuseumi kellanäitusele, kus vaatamiseks on 133 eri aegadest pärit kella. Et näitus meelde jääks, saab ise endale kella meisterdada. Muuseumi poolt on töövahendid ja näidised.

Lisaks teeb kodukandi ajalooga tutvumise huvitavamaks mäng „Otsi! Leia! Avasta!“.

Tule koos sõbraga, õe või vennaga, ema-isaga, vanaema-vanaisaga! Kõigile jätkub muuseumis vaatamist.

Pikemalt saad lugeda https://vorumuuseum.ee/kulalisele/muuseumitunnid/

 


Uudiste arhiiv

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda