Tähelepanu!

21 veebruar, 2020

Pühapäeval, 23.veebruaril on Vana-Võromaa kultuurikoda

avatud  10 – 14

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!


Rahvajutu hommik

17 veebruar, 2020

Rahvajutu hommik muuseumis   29.veebruaril kell 11.00

Rahvakultuuri keskuse jutukool kuulutas aasta 2020 rahvajutu aastaks.
Tuntud jutuvestja Piret Pääri poolt ellu kutsutud  teema-aasta alaprojekt on väljakutse 11×11, mis tähendab seda, et jutukooli soovitusel ja valikul võiks aasta jooksul läbi lugeda 11 eesti rahvajuturaamatut.

Iga kuu 11.-ndal kuupäeval avalikustatakse uue jutukogumiku pealkiri. Jaanuaris oli raamatuks  valitud  ” Marjakobar ja teisi setu muinasjutte“ ja muuseumitöötajad rääkisid loo „Kass, leivalabidas ja niinekera“. Lisaks jutule said oma näo leivalabidas, ahjuroop, vigel,  viisud, niinekera ja muud jututegelased.

Veebruari kuu rahvajutu hommik toimub 29.veebruaril  ja raamatuks on valitud  Jakobsoni „Puujalaga katk“

Millise jutu muuseumiõpetaja Airi seekord kuulajatele räägib, selgub alles siis, kui tuled lugu kuulama. Kindlasti aitab rahvajutus esinevad võõrad sõnad sulle selgemaks teha koguhoidja Mirja, kes selleks puhuks põnevad esemed muuseumihoidlatest välja toob.

 

Kohtumiseni jutuhommikul!

Sissepääs muuseumipiletiga.


“Rahvuslikkuse otsingud”

21 jaanuar, 2020

Näitusega „Rahvuslikkuse otsingud“ tähistatakse 25 aasta möödumist TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, talukujundus ja rahvuslik käsitöö, avamisest. Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi uuriv ning arendav osakond, kus saab lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida rahvusliku ehituse ja metallitöö erialal ning pärandtehnoloogia magistrikaval.

Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka materiaalses kultuuris. Väljapanek annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku käsitöö osakond tänapäeval pärandit mõtestab.

„Esemelisel kultuuril on väga oluline roll meie identiteedi kujunemisel,” tõi rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin välja näituse teema olulisuse. Rahvusliku ehituse eriala juhi Leele Välja sõnul aitab selline tagasivaade paremini mõista mida ja miks me täna teeme. ,,Näitusel saab ilmsiks, et tegemist ei ole musealiseeritud valdkonnaga, vaid ajaga kaasas käiva ja areneva nähtusega, mida iga uus põlvkond omamoodi mõtestab,” ütles Välja.

Näitus on avatud 22.01 – 08.03


Väikelinn kui sündmus

21 jaanuar, 2020

Alates 22. jaanuarist saab Vana-Võromaa kultuurikoja galeriis näha maalikunstniku,  Eesti kunstiakadeemia doktorandi Rait Rosina näitus “Väikelinna fenomen”. Väikelinnade kui kunstitegevuste asupaiku käsitlevat uurimust teeb Rait Rosin Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes.

„Väikelinn kui sündmus vol 2“ on loomeuurimuslik näitus, mis on kohandatud lähtuvalt Võru linnale. Näituse esimene osa toimus aastal 2018 Valga Muuseumis.

Kunstnik teeb sissevaate Valga ja Võru kui väikelinnade kunstimaastiku olukorda. Näitusel saab kuulata linnaelanike mõtteid, mis neil on tekkinud seoses linna külastavate kunstnikega. Videopildi vahendusel saab näha intervjuud 10 kunstnikuga, kes jagavad oma kogemusi väikelinnas isiknäitust korraldades. Näha saab ka kunstniku ja tema tütre retki kaksiklinnades Valga ja Valka, mida külastati spetsiaalselt valminud järelveetava ratastel “põikamise kastiga”.

Rait Rosin mõtestab kogukonna-sisese aruteluga, mida kunstnikud võiks ja peaks vahendama kui tegelike olude kujunemise lugu. Kunstnikele tavapärased tegevused on lähtekohaks väikelinnas ühiskondlike arutelude toimumisele. Kunstile seatud ootused ja küsimus nendele ootustele vastavusest asetuvad laiemasse arutellu sellest, mis määrab kunstnike ühiskondlikke positsioone. Kunstil on väikelinnades eriomane roll täita ja ääreala ideed väljenduvad siin kunstnike eelistuses tuua näiteid üksikjuhtumite põhjal. Ääreala ja keskuse mõisted tähistavad tinglikult ühiskondlikul pinnal koonduva tähelepanu jaotumist, mille käigus omistatakse muidu eriilmelisele kohale tavapärast või tüüpilist loomust. Väikelinnas toimuv ja seega ka väikelinn ise kas ületab sündmusena uudise künnist või jääb kohaliku tähtsusega kõlapinna piiresse. Eelnevalt on samasugune uurimus toimunud Paldiski ja Haapsalu linnades toimuva kohta.

Rohkem infot kunstniku kodulehelt www.pragmatist.ee

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.


Rahvajutuhommik muuseumis

15 jaanuar, 2020

Rahvakultuuri keskuse jutukool kuulutas aasta 2020 rahvajutu aastaks.
Üks teema-aasta alaprojektidest on väljakutse 11 x 11, mis tähendab seda, et jutukooli soovitusel ja valikul võiks aasta jooksul läbi lugeda 11 eesti rahvajuturaamatut.
Jaanuari kuu raamatuks on valitud  ” Marjakobar ja teisi setu muinasjutte”.

Laupäeval, 18. jaanuaril kell 11.00 ootame Teid Vana-Võromaa kultuurikotta, et üheskoos lugeda. Lugu aitavad väikesele kuulajale selgitada muuseumikogudest välja toodud  esemed. Kuuldud loo põhjal võivad soovijad joonistada pildi.   Eakamaid osavõtjaid ootame väikesse vestlusringi, et saada rohkem teavet lugude rääkimise traditsioonidest, paikkonna oma lugudest ja meenutustest lugude rääkijatest.

Saab vaadata muuseumi väljapanekut ja viimaseid päevi lahtiolevat keraamikanäitust.

Osavõtt muuseumi piletiga.

 

Võtame vastu väljakutse 11×11 ja soovitame seda teilegi!

Lisainfo Airi Rüütli 58 04 6692 Airi.Ryytli[at]wi.ee

Rohkem infot https://www.rahvakultuur.ee/Teema-aasta_2020_3648,
Fb leht #eestirahvajutuaasta2020


Uudiste arhiiv

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid