Muuseumifondidega saab tutvuda ka veebis

Muuseumil on teiste kultuuri- ja haridusasutuste ees väike eelis, sest päriselt suletud pole meie kogud kunagi, muis.ee vahendusel saab museaalidele ligi 24/7. Muuseumitöötajatena panustamegi sellesse, et andmebaasis oleks järjest täielikumad andmed ja rohkem fotosid. Vana-Võromaa Kultuurikoja kogud leiab aadressilt  muis.ee üles Võrumaa Muuseumi nime all, minimaalsete andmetega on sisestatud kõik 58646 museaali, piltidega on neist varustatud 28732.

Muisi andmebaasis saab otsida korraga kõigist sellega ühinenud muuseumite sisestatud kogudest, vaid Võrumaa muuseumi kogudest otsida soovides saab kasutada detailset otsingut. Esimestel kordadel võib otsingute tegemine olla keerukas, aga süsteemis ka sihitult ringi uudistades võib leida palju põnevat. Täpsema huvi korral saab alati teha päringu info@vorumuuseum.ee aadressil ja muuseumitöötajalt abi ja lisateavet paluda. Samal aadressil ootame ka tagasisidet leitud vigade ja täpsustustega.

Oma kodulehel oleme avanud pildipanga rubriigis „Vana pilt kõnõlõs“

https://vorumuuseum.ee/kulalisele/vana-pilt-konolos/

Avastamisrõõmu!

 Vana-Võromaa muuseum pakub üliõpilastele praktika võimalusi

Muuseumi- ja arhiivipraktika ajalootudengile

– muuseumi ekspositsiooniosade täiendamine, uute näitusetekstide koostamine, fotode ja arhiivimaterjalide otsimine muuseumikogude põhjal.

Võimalik valida teemad vahel:

  • Võrumaa 19.saj.II pool – 20.saj.algus
  • Kultuur- ja haridus
  • I Maailmasõda
  • Vabadussõda Võrumaal
  • Eesti vabariik
  • II Maailmasõda

Eeldused tudengile: Eesti ajaloo olulisemate arengute, isikute ja sündmuste tundmine, MuIS ja AIS tundmine

Muuseumikogu praktika ajalootudengile

– etnograafiakogu korrastamine ja inventuur, MuIS kannete korrastamine ja täpsete hoiukohtade sisestamine.

Aeg, maht: suvi 2020, 6-9 EAP

Eeldused tudengile: Soovitavalt läbinud „Sissejuhatus materiaalse kultuuri uurimisse“

Täpsem info: Mirja Ots, tel 56297354, mirja.ots@wi.ee

 

Vana-Võromaa kultuurikoda

Vana-Võromaa kultuurikoda on kultuuri-, haridus- ja mäluasutus, mis katab oma kogudega ajaloolise Võrumaa (Vana Võromaa) ja on on Võrumaa kultuuriloo ja –pärandi koguja, säilitaja, uurija ja vahendaja.

Kogumise üldpõhimõtted

– muuseum arvestab kogumisel esemete kultuuriloolist väärtust. Kogutav ese, dokument või foto peab andma uusi teadmisi piirkonna ajaloost, täiendab muuseumikogu kui tervikut ja võimaldab näituste koostamist ja koolitundide täiendamist.
– muuseum arvestab kogumistöös materiaalse pärandi kasutamiskõlbulikkust hariduslikel ja uurimuslikel eesmärkidel.
– muuseum eelistab kogumisel esemeid, millel on piirkonnaga seotud legend või on teada, kuidas ja milleks eset kasutati.
– muuseum ei võta kogusse esemeid, mis ei lähtu muuseumi teemast ja mida ei ole võimalik eksponeerida ega hoiustada.
– kogutakse eelkõige Võrumaal valmistatud või kasutatud toodangut, esemeid jms.
– abikogusse võetakse esemeid, mis aitavad ilmestada muuseumitunde, näitusi ning muid tegevusi

Kogumispoliitika

I Koostöö Võrumaa Keskraamatukoguga
– Võrumaa kultuurielu
– Võrumaa kirjanikud ( välisvõrulaste kirjanduslik pärand)
– B.Kangro kirjanduspreemia

II Koostöö Eesti Ajaloo- ja Ühiskonna Õpetajate Seltsi Võrumaa osakonnaga läbi koolinoorte
kodu-uurimise
– Võrumaa tööstus
– Võrumaa inimesed
– Võrumaa hariduselu
– Piirkondade lood (vallad, külaseltsid, ettevõtted, ajalugu, inimesed)
– Seltsid,ühendused (kodutütred, noorkotkad, noorteühendused, õpilasmalev, vaba aeg jm).

III Koostöös Võru Instituudiga
– Võru keel ja kultuurielu
– Uma Pido

Kogude täiendamise vajadus

– Kalendrid ja aadressraamatud (XX saj. algus)
– Võru linna fotod
– Võrumaa tööstuse näidised
– Võrumaal kasutusel olnud etnograafilised esemed
– Võrumaa fotolugu (J.Niilus, G.Zopp, M.Timmo, Kepnikud jt.)
– Võrumaa trükitööstuse ajalugu
– Materjalid 50.-60. aastate interjööri kujundamiseks (Võrus valmistatud mööbel, sisustustekstiilid ja – elemendid)

Vaata ka

Siin on turvaline
Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda

Vaata ka: