Vana-Võromaa kultuurikoda

Vana-Võromaa kultuurikoda on kultuuri-, haridus- ja mäluasutus, mis katab oma kogudega ajaloolise Võrumaa (Vana Võromaa) ja on on Võrumaa kultuuriloo ja –pärandi koguja, säilitaja, uurija ja vahendaja.

Kogumise üldpõhimõtted

– muuseum arvestab kogumisel esemete kultuuriloolist väärtust. Kogutav ese, dokument või foto peab andma uusi teadmisi piirkonna ajaloost, täiendab muuseumikogu kui tervikut ja võimaldab näituste koostamist ja koolitundide täiendamist.
– muuseum arvestab kogumistöös materiaalse pärandi kasutamiskõlbulikkust hariduslikel ja uurimuslikel eesmärkidel.
– muuseum eelistab kogumisel esemeid, millel on piirkonnaga seotud legend või on teada, kuidas ja milleks eset kasutati.
– muuseum ei võta kogusse esemeid, mis ei lähtu muuseumi teemast ja mida ei ole võimalik eksponeerida ega hoiustada.
– kogutakse eelkõige Võrumaal valmistatud või kasutatud toodangut, esemeid jms.
– abikogusse võetakse esemeid, mis aitavad ilmestada muuseumitunde, näitusi ning muid tegevusi

Kogumispoliitika

I Koostöö Võrumaa Keskraamatukoguga
– Võrumaa kultuurielu
– Võrumaa kirjanikud ( välisvõrulaste kirjanduslik pärand)
– B.Kangro kirjanduspreemia

II Koostöö Eesti Ajaloo- ja Ühiskonna Õpetajate Seltsi Võrumaa osakonnaga läbi koolinoorte
kodu-uurimise
– Võrumaa tööstus
– Võrumaa inimesed
– Võrumaa hariduselu
– Piirkondade lood (vallad, külaseltsid, ettevõtted, ajalugu, inimesed)
– Seltsid,ühendused (kodutütred, noorkotkad, noorteühendused, õpilasmalev, vaba aeg jm).

III Koostöös Võru Instituudiga
– Võru keel ja kultuurielu
– Uma Pido

Kogude täiendamise vajadus

– Kalendrid ja aadressraamatud (XX saj. algus)
– Võru linna fotod
– Võrumaa tööstuse näidised
– Võrumaal kasutusel olnud etnograafilised esemed
– Võrumaa fotolugu (J.Niilus, G.Zopp, M.Timmo, Kepnikud jt.)
– Võrumaa trükitööstuse ajalugu
– Materjalid 50.-60. aastate interjööri kujundamiseks (Võrus valmistatud mööbel, sisustustekstiilid ja – elemendid)

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid