Muuseumikogudega saab tutvuda ka veebis

 

Muuseumil on teiste kultuuri- ja haridusasutuste ees väike eelis, sest päriselt suletud pole meie kogud kunagi, muis.ee vahendusel saab museaalidele ligi 24/7.

Muuseumitöötajatena panustamegi sellesse, et andmebaasis oleks järjest täielikumad andmed ja rohkem fotosid.

Vana-Võromaa Kultuurikoja kogud leiab Eesti Muuseumide Veebiväravast aadressilt  muis.ee üles Võrumaa Muuseumi nime all, minimaalsete andmetega on sisestatud kõik meie kogu 58709 museaali, piltidega on neist varustatud 32712.

 

Muisi andmebaasis saab otsida korraga kõigist sellega ühinenud muuseumite sisestatud kogudest. Vaid meie kogudest otsida soovides saab detailse otsingu vaates muuseumi valikust Võrumaa muuseumi välja selekteerida.  Esimestel kordadel võib otsingute tegemine olla keerukas, aga andmebaasis ka sihitult ringi uudistades võib leida palju põnevat. Täpsema huvi korral saab alati teha päringu info@vorumuuseum.ee aadressil ja muuseumitöötajalt abi ja lisateavet paluda. Samal aadressil ootame ka tagasisidet leitud vigadest ja täpsustustest.

 


Oma kodulehel oleme avanud pildipanga rubriigis „Vana pilt kõnõlõs“

https://vorumuuseum.ee/kulalisele/vana-pilt-konolos/

Avastamisrõõmu!

 


 

Vana-Võromaa muuseum pakub üliõpilastele praktika võimalusi

Muuseumi- ja arhiivipraktika ajalootudengile

Sisu: muuseumi ekspositsiooniosade täiendamine, uute näitusetekstide koostamine, muuseumikogudest illustreerivate fotode ja arhiivimaterjalide otsimine.

Võimalik valida teemad vahel:

  • Võrumaa 19. saj. II pool – 20. saj. algus
  • Kultuur- ja haridus
  • I maailmasõda
  • Vabadussõda Võrumaal
  • Eesti Vabariik 1918-1940
  • II maailmasõda
  • Nõukogude periood

Eeldused tudengile: Eesti ajaloo olulisemate arengute, isikute ja sündmuste tundmine, MuIS ja AIS tundmine.

Raamatukogu praktika

 Raamatukogu praktika – raamatukogu inventuuri läbiviimine, kirjete sisestamine Rikswebi süsteemi.

Täpsem info: Vana-Võromaa kultuurikoda, Tiia Haug, tel 56297243, tiia.haug@wi.ee

 

 


Vana-Võromaa kultuurikoda/Võrumaa Muuseum

Vana-Võromaa kultuurikoda koondab endas muuseumi ja kunstigaleriid. Muuseumi missiooniks on koguda, säilitada, uurida ja vahendada kogu ajaloolise Võrumaaga seotud kultuuriväärtuslikke esemeid ja nende lugusid. Erilist tähelepanu pööratakse Võru linna ajaloole ning Vana-Võromaal tegutsenud ja siit pärit inimestele ning võru keelele.

Kogumise üldpõhimõtted

– muuseum arvestab kogumisel esemete kultuuriloolist väärtust. Kogutav ese, dokument või foto peab andma uusi teadmisi piirkonna ajaloost, täiendab muuseumikogu kui tervikut ja võimaldab näituste koostamist ja koolitundide täiendamist.
– muuseum arvestab kogumistöös materiaalse pärandi kasutamiskõlbulikkust hariduslikel ja uurimuslikel eesmärkidel.
– muuseum eelistab kogumisel esemeid, millel on piirkonnaga seotud legend või on teada, kuidas ja milleks eset kasutati.
– muuseum ei võta kogusse esemeid, mis ei lähtu muuseumi teemast ja mida ei ole võimalik eksponeerida ega hoiustada.
– kogutakse eelkõige Võrumaal valmistatud või kasutatud esemeid jms.
– abikogusse võetakse esemeid, mis aitavad ilmestada muuseumitunde, näitusi ning muid tegevusi.

Kogumispoliitika

I Koostöö Võrumaa Keskraamatukoguga
– Võrumaa kultuurielu
– Võrumaa kirjanikud ( välisvõrulaste kirjanduslik pärand)
– B. Kangro kirjanduspreemia

II Koostöö Eesti Ajaloo- ja Ühiskonna Õpetajate Seltsi Võrumaa osakonnaga läbi koolinoorte
kodu-uurimise
– Võrumaa tööstus
– Võrumaa inimesed
– Võrumaa hariduselu
– Piirkondade lood (vallad, külaseltsid, ettevõtted, ajalugu, inimesed)
– Seltsid, ühendused (kodutütred, noorkotkad, noorteühendused, õpilasmalev, vaba aeg jm).

III Koostöös Võru Instituudiga
– Võru keel ja kultuurielu
– Uma Pido

Kogude täiendamise vajadus

– Kalendrid ja aadressraamatud (XX saj. algus)
– Võru linna fotod
– Võrumaa tööstuse näidised
– Võrumaal kasutusel olnud etnograafilised esemed
– Võrumaa fotolugu (J.Niilus, G.Zopp, M.Timmo, Kepnikud jt.)
– Võrumaa trükitööstuse ajalugu
– Materjalid 50.-60. aastate interjööri kujundamiseks (Võrus valmistatud mööbel, sisustustekstiilid ja – elemendid)

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid

Videotutvustused

Vana-Võromaa Kultuurikoda