Tänavu märtsis  möödus 100 aastat päevast, mil asutati Võru Õpetajate Seminar. Tuntud koolimehe Johannes Käisi juhtimisel tegutses õppeasutus aastatel 1921–1930 praeguse Võru Gümnaasiumi hoones. Oma koolimaja nimetas seminaripere tol ajal Valgeks majaks. Võru Õpetajate Seminar ei olnud tähtis mitte ainult Võrumaal, vaid laiemaltki. Seminaris sai väljaõppe 162 algkooliõpetajat, kes asusid tööle Eest eri maakondadesse.

 1. märtsil 1921 korraldati Võrus seminari avamise puhul aktus. Seda päeva pidas seminar oma sünnipäevaks. Juubeliaastat sobivad ära märkima seminari abijuhataja, saksa keele ja usuõpetuse õpetaja, hilisema tunnustatud poola kirjanduse eestindaja Liidia Skomorovska (1897–1991) mälestuskillud Võru seminarist:

„Võib küll ütelda, et Võru seminari – Valge Maja – ümber oli koondatud õpilaste elu töös, rõõmus ja mures, ega tulnud küll mitte just paljudele meelde otsida lõbustust väljastpoolt kooli…

Rõõmustav ja armas oli ka õpilaste omaalgatus mitmeis asjus. – Mäletan, kuidas üks III või IV klass pöördus kord minu poole palvega, et selgitaksin neile kõiksugu seltskondlikke kombeid ja räägiksin neile seltskondlikust viisakusest. Sellega oli juba loodud kontakt. Käisime koos mitu õhtut, vabalt vesteldes ja arutades neid „maailmaasju“./…/ Isegi saksa keele tunnid olid algkoolis huvitavad. Laulsime, mängisime ja vestlesime nii palju, kui seda lubas meie väike sõnavara. Kord esinesime IV õppeaasta klassiõhtul isegi väikese saksakeelse jõulunäidendiga. See õnnestus nii, et kordasime seda isegi suurel jõulupeol. Seda vaatas ka päält Võru saksa kooli juhataja, kes etenduse lõppedes avaldas kiitust, lisades küsimuse: „Eks ole, need lapsed, kes sääl välja astusid, on juba kodus õppinud saksa keelt, seda on tunda nende korralikust hääldamisest?“ Tegelikult aga olid lapsed alles III klassis hakanud saksa keelt õppima (pr A. Budkovsky juures). Algusest pääle oli pandud rõhku hääle hääldamisele ja huvitavale, lastekohasele õpetamisele, mistõttu edusammud olid võrdlemisi väikese vaevaga laste poolt otse silmatorkavad. Õpilastest on mulle meele jäänud alaliselt rõõmsad, säravad silmad.“ (Võru õpetajateseminar, 1936, 167–168)

Aastatel 1921–1930 Võrus tegutsenud seminari tähtsust Võru linnale meenutame muuseumis selleks puhuks valmiva näitusega, mida saab vaadata, kui muusuemid on külastajatele taas avatud.


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Uudiste arhiiv

  Vaata ka

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid

  Videotutvustused

  Vana-Võromaa Kultuurikoda